Veikkausvihjeet

Veikkausvihjeet

Vielä 1980-luvulla veikkausvihjerivin lukeminen radiossa oli osa yhtenäiskulttuuriksi nimettyä elämänrytmiä. Jossa uutiset ja urheiluviikon tapahtumat olivat osa säännöllisesti toistuvaa päivä- ja viikkorutiinia. Veikkaustoimistojen yllä roikkuneet ’Tips’ –kyltit, kopiopaperein varustetut veikkauslaput ja veikkausvoittovarojen jakoon liittyvät jokaviikkoiset tietoiskut lottoarvonnan yhteydessä reunustivat sitä todellisuuttaa jossa uhkapelaaminen oli kiinteässä yhteydessä kansanterveyteen ja vaatimattomaan lisäjännityksen etsimiseen launtaisen englannin liiga –kierroksen yhteydessä.

Sähköisten päätteiden tulo kioskeihin ja erilaisten vetomuotojen yleistyminen seuraavan vuosikymmenen vaihteessa muutti paitsi pelitottumuksia ja pelaamisen liittyneitä rutinneja.  Myös tapaa jolla veikkausvihjeet tulivat osaksi penkkiurheilua. Asiantuntemuksen osoittaminen pitkävedon kautta tuli nopeasti pelikokemuksen keskiöön, varsinaisen veikkaamisen sijaan. Muutoksen voi nähdä osana laajempaa kehitystä, jossa mediakenttä muuttui, satelliittikanavat laajensivat jokamiehen elämänpiiriä ja yhtenäiskulttuurin perustana olleet taloudelliset rakenteet muuttivat nopean tahtiin. Laman ja rakennemuutoksen vauhdittamana.

Vielä edellisen vuosikymmen puolella posti oli ainoa vaihtoehto niille jotka halusivat lyödä vetoa urheilusta – postin välityksellä toiminut vedonlyönti oli hidasta, edellytti englanninkielen taitoa sekä pankkijärjestelyitä, mutta oli todennäköisesti myös luomassa muutosta jossa pitkävetokupongit yleistyvät 1×2 –kuponkien rinnalla. Veikkausvihjeet annettiin pitkään miltei yksinoikeudella valtion uhkapeliyhtiön julkaisujen sivuilla – vasta internetin myötä tiedonsaanti ja itse pelaaminen muuttui todella reaaliaikaiseksi, mahdollistaen myös ammattimaista pelaamista jäljittelevien toimintatapojen omaksumisen.

Lotosta monivedon kautta mobiilivedonlyöntiin

Lottokansalle loton julma epätodennäköisyyslogiikka on aina toiminut eräänlaisena oikeudenmukaisuuden takeena. Toistuvat miljoonien eurojen suuruiset päävoitot kansalliset rajat ylittävissä lottopeleissä olisivat vielä 30 vuotta sitten olleet mahdottomia – jo miljoonan markan suuruiset voitot herättivät paitsi kateutta myös syvää epäluuloa kansan keskuudessa. Sinänsä terveen ennakkokäsityksen mukaan äkkirikastuminen oli luonnonvastaista ja vaarallista ihmisen henkiselle tasapainolle. Siten voiton epätodennäköisyys ikään kuin käänteisesti takasi että pelaamisen lieveilmiöt säilyivät hallittavissa.

Saunantuoksuiset veikkausvihjeet lauantain urheiluradiossa luettuna, sekä myöhemmin oikean veikkausrivin lukeminen oli siis osa yhtenäiskulttuuria. Jossa lotto merkitsi eräänlaista kuriositeettia, työpaikkojen kestopuheenaihetta, ja jossa voittamisen ja uhkapelaamisen sisältö määrittyivät pitkälti jaetun ymmärryksen kautta. Pelitarjonnan nopea kasvaminen, voittosummien kasvaminen ja pelaamiseen littyvien standardien muutokset näyttäytyivät vielä 1990-luvun alukuvuosian osana nousukauden ja sitä seuranneen laman kuvastoa – äkkirikastuminen ja onnenpelien suosion suhteellinen kasvu heijasti toisaalta yhtenäisykulttuurin katoamiseen ja taloudellisten reaaliteettien muutoksen liittyvä epäluuloja ja epäoikeudenmukaisuuden tunnetta.

Samalla ’onni’ tässä merkityksessä määrittyi ensi kertaa negatiivisesti, eli puuttuvaksi tuomitun ylimääräisen hyvinvoinnin saavuttamisen kautta. Onnenpelien, oli sitten kyse hedelmäpeleistä kauppojen kassoilla tai vedonlyönnistä, funktio muuttui voimakkaasti. Parinkympin maksimivoittojen kasvaminen nopeasti viisinkertaiseksi ja myöhemmin euron myötä monikymmenkertaisiksi muutti kolikkopelaamisen luonnetta. Yhteyttä yhteisön arvomaailman muutoksen, kasinotalouksineen, on vaikea olla havaitsematta.

Verkkopelaamisen ja lopulta mobiilipelaamisen yleistyessä alkuperäinen kiireettömyyden ja tasapainon tunne pelaamisesta on kadonnut taka-alalle. Samalla kun reaaliaikaisuus, jatkuva pelattavuus ja palveluiden saavutettavuus sekä tekniikan kehitys ovat muokanneet pelikokemuksesta eräänlaisen muusta todellisuudesta erkaantuneen olemisen tavan. Veikkausvihjeet ovat samalla kulkeneet pitkän matkan yhtenäiskulttuurin turvallisesta ilmapiiristä asiantuntijaihanteen kautta eräänlaiseksi hallinnan mekanismiksi. Jossa kertoimet, viime hetken tiedot, sisäpiiriin kuuluminen ja vaihtoehtojen rajaaminen omien preferenssien mukaan. Toimivat eräänlaisena todellisuuden hallintapaneelina jolla on yhteinen rajapinta ei pelkästään urheilun tai kilpailuvietin kanssa vaan myös yhteiskunnalliseen ympäristöön ja siihen liitettävien arvojen ja lainalaisuuksien kanssa. Ei ole ihme että uhkapelaamisen reuna-alueet ovat yhä lähempänä mediamaailmaa ja sen mekanismeja. Ollen luomassa itse sitä todellisuutta josta käsin veikkausvihjeet merkityksellistyvät.

Mobiilivihjeet

Muuttuneessa ympäristössä reaaliaikaiset veikkausvihjeet toimivat lopulta myös eräänlaisena todennäköisyyksien tasoittajina, pelaamisen liittyvän riskin pienentäjinä. Volyymien kasvaminen pelialalla mahdollistaa yhä useampien vastaavien mekanismien omaksumisen osaksi markkinointia ja palvelukokonaisuutta. Ilmaista pelirahaa tai mobiilivihjeitä jakavat sivustot luovat mielikuvaa pelaamisesta jota 30 vuotta sitten tipsuja hallien nurkalta poimineet veikkaajat tuskin pitäisivät mielekkäänä.